เมื่อวันที่ 13 มี.ค. 61 พ.อ.สกนธ์ เพชรทอง รอง ผบ.พล.พัฒนา 3  (2) เยี่ยมชมการฝึกอบรมวิชาชีพทหารกองประจำการก่อนปลดประจำการฯ

เมื่อวันที่ 13 มี.ค. 61 เวลา 1430 ..สกนธ์ เพชรทอง รอง ผบ.พล.พัฒนา 3  (2) เยี่ยมชมการฝึกอบรมวิชาชีพทหารกองประจำการก่อนปลดประจำการฯ ในการทำแกลบดิบ โดยมี พ..กฤตธี พรมชัย วิศวกรโยธา ช.3 พัน.302 ให้การต้อนรับ ณ โครงการเกษตรแปลงใหญ่