เมื่อวันที่ 13 มี.ค. 61 พ.ท.กฤตธี พรมชัย วิศวกรโยธา ช.3 พัน.302  ร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรมวิชาชีพทหารกองประจำการก่อนปลดประจำการฯ

เมื่อวันที่ 13 มี.ค. 61 เวลา 0900 พ..กฤตธี พรมชัย วิศวกรโยธา ช.3 พัน.302  ร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรมวิชาชีพทหารกองประจำการก่อนปลดประจำการฯ โดยมี พ..สกนธ์ เพชรทอง รอง ผบ.พล.พัฒนา 3  (2) เป็นประธานฯ ณ สโมสร ช.3