เมื่อวันที่ 13 มี.ค. 61 พ.ท.กฤตธี พรมชัย วิศวกรโยธา ช.3 พัน.302  ติดตามความคืบหน้าโครงการจ้างงานคนพิการ

เมื่อวันที่ 13 มี.ค. 61 เวลา 1600 ..กฤตธี พรมชัย วิศวกรโยธา ช.3 พัน.302  ติดตามความคืบหน้าโครงการจ้างงานคนพิการเพื่อทำงานในชุมชนหรือองค์กรสาธารณประโยชน์ฯ ณ ตลาดเสือลากหาง ต.ดอนทอง อ.เมืองพิษณุโลก