เมื่อวันที่ 9  มี.ค. 61 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302, พ.อ.หญิงเปาวลี วิมูลชาติ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก ช.3 พัน.302 และคณะนายทหาร ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา ช.พัน.8 พล.ม.1

เมื่อวันที่ 9  มี.ค. 61 เวลา 0930 พ..อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302, พ..หญิงเปาวลี วิมูลชาติ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก ช.3 พัน.302 และคณะนายทหาร ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา ช.พัน.8 พล.ม.1 จว.เพชรบูรณ์