เมื่อวันที่ 9 มี.ค. 61 พ.อ.หญิงเปาวลี วิมูลชาติ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก ช.3 พัน.302  ร่วมเป็นเจ้าภาพฟังสวดอภิธรรมศพ ส.อ.ชินวัฒน์ ทองรอด

เมื่อวันที่ 9 มี.. 61 เวลา 2000 พ.อ.หญิงเปาวลี วิมูลชาติ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก ช.3 พัน.302  ร่วมเป็นเจ้าภาพฟังสวดอภิธรรมศพ ส.อ.ชินวัฒน์ ทองรอด  เป็นกำลังพลของ พัน.ขส.23 บชร.3 บุตรของ ร.ต.วันชัย  ทองรอด อดีตกำลังพล ช.3 พัน.302 ณ วัดลาดบัวขาว ต.สมอแข อ.เมืองพิษณุโลก