เมื่อวันที่ 10 มี.ค. 61 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302และพ.อ.หญิงเปาวลี วิมูลชาติ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก ช.3 พัน.302 ร่วมพิธีฌาปนกิจศพ ส.อ.ชินวัฒน์ ทองรอด

เมื่อวันที่ 10 มี.. 61 เวลา 1600  พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302และพ.อ.หญิงเปาวลี วิมูลชาติ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก ช.3 พัน.302 ร่วมพิธีฌาปนกิจศพ ส.อ.ชินวัฒน์ ทองรอด เป็นกำลังพลของ พัน.ขส.23 บชร.3 บุตรของ ร.ต.วันชัย  ทองรอด อดีตกำลังพล ช.3 พัน.302 วัดลาดบัวขาว ต.สมอแข อ.เมืองพิษณุโลก