เมื่อวันที่ 10  มี.ค. 61 ช.3 พัน.302 จัดกำลังพลร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต “ซีพีทำดีบริจาคโลหิต” (CP Blood Donation Day)

เมื่อวันที่ 10  มี.. 61 เวลา 0900 ช.3 พัน.302 จัดกำลังพลร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต “ซีพีทำดีบริจาคโลหิต” (CP Blood Donation Day) ณ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 9 อ.เมืองพิษณุโลก