เมื่อวันที่ 8 มี.ค. 61 ช.3 พัน.302 นำพลทหารรายงานตัวยื่นเอกสาร และตรวจประวัติอาชญากรรม ณ กรมยุทธศึกษาทหารบก

เมื่อวันที่ 8 มี.. 61 เวลา 0800 ช.3 พัน.302 นำพลทหารรายงานตัวยื่นเอกสาร และตรวจประวัติอาชญากรรม ณ กรมยุทธศึกษาทหารบก จำนวน 3 นาย