เมื่อวันที่ 7 มี.ค. 61 พ.อ.อมร  พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 เข้าร่วมพิธีรดน้ำศพ ส.อ.ชินวัฒน์ ทองรอด

เมื่อวันที่ ๗ มี.. ๖๑ เวลา ๑๖๐๐ พ..อมร  พิมพ์สี ผบ..๓ พัน.๓๐๒ เข้าร่วมพิธีรดน้ำศพ ส.อ.ชินวัฒน์ ทองรอด  เป็นกำลังของ พัน.ขส.23 บชร.3 บุตรของ ร.ต.วันชัย ทองรอด อดีตกำลังพล ช.3 พัน.302 ณ วัดลาดบัวขาว ต.สมอแข อ.เมืองพิษณุโลก