เมื่อวันที่ 7 มี.ค.61 ทีมฟุตซอล ทภ.3 ได้ทำการซักซ้อมรูปแบบ และแผนการเล่น

เมื่อวันที่ 7 มี.ค.61 เวลา 0930 ทีมฟุตซอล ทภ.3 ได้ทำการซักซ้อมรูปแบบ และแผนการเล่น กับทีมนักกีฬาฟุตซอลของจว.สข.สนามกีฬาพรุค้างคาว อ.หาดใหญ่ จว.สข.