เมื่อวันที่ 7 มี.ค. 61 ช.3 พัน.302 นำพลทหารทำสัญญาเข้ารายงานตัว ทำหนังสือสัญญาเข้าศึกษาเป็นนักเรียนนายสิบกองหนุนของเหล่า ช.

เมื่อวันที่ 7 มี.. 61 เวลา 1625 ช.3 พัน.302 นำพลทหารทำสัญญาเข้ารายงานตัว ทำหนังสือสัญญาเข้าศึกษาเป็นนักเรียนนายสิบกองหนุนของเหล่า ช. จำนวน 6 นาย