เมื่อวันที่ 7 มี.ค. 61 ช.3 พัน.302 นำกำลังพล และยุทโธปกรณ์ร่วมการตรวจ ความพร้อม ช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 7 มี.. 61 เวลา 1015 ช.3 พัน.302 นำกำลังพล และยุทโธปกรณ์ร่วมการตรวจ ความพร้อม ช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง ประจำปี 2561 โดยมี พล.ท.วิจักขฐ์ สิริบรรสพ มทภ.เป็นประธานฯ ณ ลานพื้นเข็ง  ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อ.เมืองพิษณุโลก