เมื่อวันที่ 6 มี.ค.61 ช.3 พัน.302 เดินทางไกลเพื่อเข้าที่ตั้งในการฝึกเป็นหน่วยเบื้องสูง ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 6 มี.. 61 เวลา 1130 ช.3 พัน.302 เดินทางไกลเพื่อเข้าที่ตั้งในการฝึกเป็นหน่วยเบื้องสูง ประจำปี 2561