เมื่อวันที่ 6 มี.ค. 61 กลุ่มผลิตภัณฑ์แม่บ้าน ช.3 พัน.302 ได้ดำเนินการจัดส่งผลิตภัณฑ์แม่บ้านฯ

เมื่อวันที่ 6 มี.ค. 61 เวลา 2015  กลุ่มผลิตภัณฑ์แม่บ้าน ช.3 พัน.302 ได้ดำเนินการจัดส่งผลิตภัณฑ์แม่บ้านฯ เพื่อนำไปจัดจำหน่ายเพิ่มเติม ณ ร้านค้าสมาคมแม่บ้านทหารบกที่จัดแสดงในงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว” ณ ลานพระราชวังสวนดุสิต