วันที่ 6 มี.ค.61 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 ร่วมรับการตรวจเยี่ยมพื้นที่ดำเนินการโครงการเพาะพันธุ์ปลาน้ำจืด จาก พล.ท.วิจักขฐ์ สิริบรรสพ มทภ.3 และ มรว.เพ็ญศิริ จักรพันธุ์

เมื่อวันที่ 6 มี..61 เวลา 1530 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 ร่วมรับการตรวจเยี่ยมพื้นที่ดำเนินการโครงการเพาะพันธุ์ปลาน้ำจืด จาก พล.ท.วิจักขฐ์ สิริบรรสพ มทภ.3 และ มรว.เพ็ญศิริ จักรพันธุ์ ณ ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อ.เมืองพิษณุโลก