วันที่ 6 มี.ค. 61 พ.อ.หญิง เปาวลี  วิมูลชาติ ประธานชมรมแม่บ้าน ช.3 พัน.302 เข้าร่วมงานสัมมนาภริยา ผบ.หน่วย ระดับกองพัน

เมื่อวันที่ 6 มี.ค. 61 เวลา 0815  พ.อ.หญิง เปาวลี  วิมูลชาติ ประธานชมรมแม่บ้าน ช.3 พัน.302 เข้าร่วมงานสัมมนาภริยา ผบ.หน่วย ระดับกองพัน  ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก ถ.วิภาวดี กทม.