วันที่ 6 มี.ค. 61 ช.3 พัน.302 นำกำลังพล และยุทโธปกรณ์ รับตรวจสภาพความพร้อมรบเป็นหน่วยเบื้องสูง ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 6 มี.. 61 เวลา 0900 ช.3 พัน.302 นำกำลังพล และยุทโธปกรณ์ รับตรวจสภาพความพร้อมรบเป็นหน่วยเบื้องสูง ประจำปี 2561 โดยมี พ..ทวีศักดิ์  วงศ์ทวีทรัพย์ รอง ผบ.พล.พัฒนา ๓ เป็นประธานฯ ณ สนามหน้า บก..3 พัน.302