วันที่ 5 มี.ค. 61 พ.อ.อมร  พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 เยี่ยมติดตามอาการของ จ.ส.อ.ชัยวัฒน์ พุกจันทร์

เมื่อวันที่ 5 มี.ค. 61 เวลา 1330  พ.อ.อมร  พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 เยี่ยมติดตามอาการของ จ.ส.อ.ชัยวัฒน์ พุกจันทร์  สังกัด ร้อย บก.ช.3 พัน.302  เนื่องจากประสบอุบัติเหตุทางรถจักรยานยนต์เมื่อวันที่ 18 ก.พ. 61 พร้อมทั้งได้มอบสิ่งของ เพื่อเป็นขวัญ และกำลังใจ