วันที่ 4 มี.ค.61 เวลา 1330 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 จัดกิจกรรมเสนาสนเทศโดยมี ฝ่ายอำนวยการและร้อย.นขต. ช.3 พัน.302 บรรยายสรุปผลการปฏิบัติในห้วง 3 เดือน

เมื่อวันที่ 4 มี.ค.61 เวลา 1330 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 จัดกิจกรรมเสนาสนเทศโดยมี ฝ่ายอำนวยกาและร้อย.นขต. ช.3 พัน.302 บรรยายสรุปผลการปฏิบัติในห้วง 3 เดือน (พ.ย 60 – ก.พ.61) ณ ห้องอบรม ช.3 พัน.302 ร้อย 1