วันที่ 4 มี.ค.61 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 และ พ.อ.หญิง เปาวลี วิมูลชาติ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก จัดเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับกำลังพลและครอบครัว

เมื่อวันที่ 4 มี.ค.61 เวลา 1230 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 และ พ.อ.หญิง เปาวลี วิมูลชาติ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก จัเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับกำลังพลและครอบครัวที่เข้าร่วมกิจกรรมเสนาสนเทศ ณ ช.3 พัน.302 ร้อย 1