วันที่ 4 มี.ค.61 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 พบปะแม่บ้านของกำลังพลในกิจกรรมเสนาสนเทศ

เมื่อวันที่ 4 มี.ค.61 เวลา 1100 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 พบปะแม่บ้านของกำลังพลในกิจกรรมเสนาสนเทศ ณ ห้องอบรม ช.3 พัน.302 ร้อย 1

จกรรมเสนาสนเทศ ณ ห้องอบรม ช.3 พัน.302 ร้อย 1