วันที่ 4 มี.ค.61 ช.3 พัน.302 จัดกิจกรรมเสนาสนเทศให้กับกำลังพลโดยมี พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 เป็นประธาน

เมื่อวันที่ 4 มี.ค.61 เวลา 1330 ช.3 พัน.302 จัดกิจกรรมเสนาสนเทศให้กับกำลังพลโดยมี พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 เป็นประธาน ณ ห้องอบรม ช.3 พัน.302 ร้อย 1