เมื่อวันที่ 4 มี.ค.61 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 ให้โอวาท และแนวทางการปฏิบัติกับทีมนักกีฬาฟุตซอล ทภ.3

เมื่อวันที่ 4 มี.ค.61 เวลา 0800 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 ให้โอวาท และแนวทางการปฏิบัติกับทีมนักกีฬาฟุตซอล ทภ.3 ก่อนเดินทางไปเข้าร่วมแข่งขันกีฬาภายใน ทบ. ครั้งที่ 68 อ.หาดใหญ่ จว.สงขลา ณ สนามฟุตซอล ค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ