เมื่อวันที่ 3 มี.ค.61 ช.3 พัน.302 นำกำลังพลและยุทโธปกรณ์ร่วมกิจกรรมตามโครงการบำเพ็ญประโยชน์ 1 เดือน 1 วัด

ณ วัดเต็งสำนัก ต.ดอนทอง อ.เมืองพิษณุโลก