วันที่ 4 มี.ค.61 ช.3 พัน.302 จัดกิจกรรมเสนาสนเทศแม่บ้าน ช.3 พัน.302 โดยมี พ.อ.หญิง เปาวลี วิมูลชาติ ประธานชมรมแม่บ้านทหารบก ช.3 พัน.302 เป็นประธาน

เมื่อวันที่ 4 มี.ค.61 เวลา 0915  ช.3 พัน.302 จัดกิจกรรมเสนาสนเทศแม่บ้าน ช.3 พัน.302 โดยมี พ.อ.หญิง เปาวลี วิมูลชาติ ประธานชมรมแม่บ้านทหารบก ช.3 พัน.302 เป็นประธาน ณ ห้องอบรม ช.3 พัน.302 ร้อย 1