วันที่ 2 มี.ค.61 พ.อ.อมร พิมพ์สี ได้ร่วมส่งตัวนักกีฬา ทภ.3 ให้โอวาทพร้อมทั้งมอบเงินสนับสนุนเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่นักกีฬา

เมื่อวันที่ 2 มี.ค.61 เวลา 0900 พ.อ.อมร พิมพ์สี ได้ร่วมส่งตัวนักกีฬา ทภ.3 ให้โอวาทพร้อมทั้งมอบเงินสนับสนุนเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่นักกีฬา ทภ.3 ที่จะเดินทางไปแข่งขันกีฬากองทัพบกครั้งที่ 68 จว.สงขลา ณ บก.พล.พัฒนา3 โดยมีพล.ต.ภาณุวัฒน์ เหนียวแน่น ผบ.พล.พัฒนา3 เป็นประธาน