วันที่ 1 มี.ค.61 เวลา 1930 รอง ผบ.ช.3 พัน.302 ผู้แทน ผบ.ช.3 พัน.302 ได้นำนายทหาร นายสิบ เข้าร่วมพิธีเวียนเทียนห่มผ้าพระมหาชัยเจดีย์ศรีสมอแคลง

เมื่อวันที่ 1 มี.ค.61 เวลา 1930 รอง ผบ.ช.3 พัน.302 ผู้แทน ผบ.ช.3 พัน.302 ได้นำนายทหาร นายสิบ  จำนวน 24 นาย (น.9 ,ส.15) เข้าร่วมพิธีเวียนเทียนห่มผ้าพระมหาชัยเจดีย์ศรีสมอแคลง ณ ณ พระมหาชัยเจดีย์ศรีสมอแคลง อ.วังทอง จว.พล.  โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานในพิธี