วันที่ 26  ก.พ. 61 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 จัดการประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานภายในหน่วย รอบ 3 เดือน

เมื่อวันที่ 26  .. 61 เวลา ๐900 ..อมร พิมพ์สี ผบ..3 พัน.302 จัดการประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานภายในหน่วย รอบ 3 เดือน ณ ห้องประชุม บก.ช.3 พัน.302