วันที่ 26 ก.พ. 61 ช.3 พัน.302 จัดกำลังพลร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน พัฒนาเส้นทางขึ้น พระมหาชัยเจดีย์ศรีสมอแคลง

เมื่อวันที่ 26 ก.พ. 61 เวลา 1330 ช.3 พัน.302 จัดกำลังพลร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน พัฒนาเส้นทางขึ้น พระมหาชัยเจดีย์ศรีสมอแคลง มีผู้เข้าร่วมฯ จำนวน 40 คน