วันที่ 24 ก.พ. 61 หน่วย ช.3 พัน.302 ได้นำคณะนายทหาร แม่บ้านและบุตรหลานเยี่ยมชมตลาดพื้นเมืองตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง ณ ตลาดบ้านบางระจัน

เมื่อวันที่ 24 ก.พ. 61 เวลา 1000 หน่วย ช.3 พัน.302 ได้นำคณะนายทหาร  แม่บ้านและบุตรหลานเยี่ยมชมตลาดพื้นเมืองตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง ณ ตลาดบ้านบางระจัน จว.สห. ระหว่างเดินทางร่วมกิจกรรมไออุ่นรัก คลายความหนาว  ณ  ลานพระราชวังสวนดุสิต