วันที่ 20 ก.พ. 61 พ.อ.อมร  พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 เข้าร่วมพิธีปิดการฝึกอบรมโครงการไทยอาสาป้องกันชาติ (ทสปช.) ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 20 ก.พ. 61 เวลา 1330 พ.อ.อมร  พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 เข้าร่วมพิธีปิดการฝึกอบรมโครงการไทยอาสาป้องกันชาติ (ทสปช.) ประจำปี 2561 โดยมี พล.ต.อุกฤกฎ์ นุตคำแหง  เลขาธิการ กอ.รมน. ภาค 3 เป็นประธานฯ ณ ศูนย์นันทนาการ ค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ