ห้วงวันที่ 19 – 23  ก.พ.61 ช.3 พัน.302 นำทหารกองประจำการจำนวน 8 นาย เดินทางไปทำการทดสอบ สมรรถภาพร่างกายฯ

ห้วงวันที่ 19 – 23  ก.พ.๖๑ ช.๓ พัน.๓๐๒ นำทหารกองประจำการจำนวน 8 นาย เดินทางไปทำการทดสอบ สมรรถภาพร่างกาย, ตรวจสอบประวัติอาชญากรรม และเข้ารับการสอบสัมภาษณ์หลักสูตรทหารกองหนุน กช. (๒๐๐ อัตรา) ณ กรมการทหารช่าง