วันที่ 22 ก.พ.61 ช.3 พัน.302 เข้าร่วมพิธีเปิด โครงการ “ครอบครัวอุ่นใจได้ลูกหลานคืน”

เมื่อวันที่ 22 ก.พ.61 เวลา 0900 ช.3 พัน.302 เข้าร่วมพิธีเปิด โครงการ “ครอบครัวอุ่นใจได้ลูกหลานคืน” ศาลเยาวชนและครอบครัวในเขตอำนาจอธิบดีผู้พิพากษาภาค 6 โดยมี นาย ชาติชาย  โฆษิตวัฒนฤกษ์  อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชน และครอบครัวกลาง  เป็นประธานฯ  ณ สโมสรบันเทิงทัพ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช มีผู้เข้าร่วมฯ จำนวน 58 คน