วันที่ 9 ก.พ. 61 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 กระทำพิธีประดับยศให้กับ  กำลังพล จำนวน  ๑๑  นาย

เมื่อวันที่ 9 ก.พ. 61 เวลา 0900 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 กระทำพิธีประดับยศให้กับ  กำลังพล จำนวน  ๑๑  นาย ณ ห้องธงชัยเฉลิมพล บก.ช.๓ พัน.๓๐๒