วันที่ 7 ก.พ.61 หน่วย ช.3 พัน.302 นำทหารกองประจำการเดินทางไปสอบหลักสูตร ทหารกองหนุน กช. ณ กช. จว.ราชบุรี

เมื่อวันที่ 7 ก.พ.61 เวลา 0145 หน่วย ช.3 พัน.302 จัด รดส.ขนาดใหญ่ นำทหารกองประจำการเดินทางไปสอบหลักสูตร ทหารกองหนุน กช. (200 อัตรา) ณ กช. จว.ราชบุรี มีผู้เข้าสอบจำนวน 23 นาย