วันที่ 7 ก.พ. 61 พ.ต.หญิง สุพรรษา   พรมชัย ผู้แทนประธานชมรมแม่บ้าน ช.3 พัน.302 ได้นำกำลังพลพร้อมครอบครัว เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย ครอบครัวสดใส ห่างไกลความพิการ

เมื่อวันที่ 7 ก.พ. 61 พ.ต.หญิง สุพรรษา   พรมชัย ผู้แทนประธานชมรมแม่บ้าน ช.3 พัน.302 ได้นำกำลังพลพร้อมครอบครัว เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย ครอบครัวสดใส ห่างไกลความพิการ ณ ห้อง 101 สโมสรบันเทิงทัพ อ.เมืองพิษณุโลก