วันที่ 5 ก.พ. 61 หน่วย ช.3 พัน.302 โดย พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302  รับรางวัลสวนสนามในพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตน ต่อธงชัยเฉลิมพล ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 5 ก.พ. 61 เวลา 0700 หน่วย ช.3 พัน.302 โดย พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302  รับรางวัลสวนสนามในพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตน ต่อธงชัยเฉลิมพล ประจำปี 2561 โดยมี พล.อ.เฉลิมชัย สิทธิสารท ผบ.ทบ. เป็นประธานฯ ณ ห้องประชุม 241 อาคาร 2 ชั้น 4 บก.ทบ.