วันที่ 18 ม.ค. 61 หน่วย ช.3 พัน.302 จัดกิจกรรมพบปะทหารใหม่ ผลัดที่2/60 หน่วยฝึกทหารใหม่ที่ 1 พล.พัฒนา 3 โดยมี พล.ต.ณุวัฒน์  เหนียวแน่น ผบ.พล.พัฒนา 3 เป็นประธานฯ

เมื่อวันที่ 18 ม.ค. 61 เวลา 1830 หน่วย ช.3 พัน.302 จัดกิจกรรมพบปะทหารใหม่ ผลัดที่ 2/60 หน่วยฝึกทหารใหม่ที่ 1 พล.พัฒนา ๓ โดยมี พล.ต.ณุวัฒน์  เหนียวแน่น ผบ.พล.พัฒนา 3 เป็นประธานฯ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ จำนวน 163 นาย ณ ห้องอบรม ช.3 พัน.302 ร้อย.2