วันที่ 16  ก.พ. 61 หน่วย ช.3 พัน.302 จัดกำลังพล เข้าร่วมการอบรมศีลธรรม และวัฒนธรรม ประจำเดือน ก.พ. 61 

เมื่อวันที่ 16  ก.พ. 61 เวลา 0830 หน่วย ช.3 พัน.302 จัดกำลังพล เข้าร่วมการอบรมศีลธรรม และวัฒนธรรม ประจำเดือน ก.พ. 61  โดยมี พ.อ. เฉลิมชาติ สุขเกษ เสธนาธิการ ช.3 เป็นประธานฯ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ จำนวน ๖๔ นาย ณ ห้องอบรม ช.3 พัน.302 ร้อย.1