วันที่ 14 ก.พ.61 เวลา 0800 หน่วย ช.3 พัน.302  จัดกำลังพล และแม่บ้านเข้าอบรมกิจกรรมโครงการสร้างองค์ความรู้ในการดูแลบุตรหลานก่อนวัยเรียน ให้แก่ครอบครัวของกำลังพล กองทัพภาคที่ 3

เมื่อวันที่ 14 ก.พ.61 เวลา 0800 หน่วย ช.3 พัน.302  จัดกำลังพล และแม่บ้านเข้าอบรมกิจกรรมโครงการสร้างองค์ความรู้ในการดูแลบุตรหลานก่อนวัยเรียน ให้แก่ครอบครัวของกำลังพล กองทัพภาคที่ 3  โดยมี คุณวนิดา  นาคพานิชย์ อุปนายกสมาคมแม่บ้าน ทบ. เป็นประธานฯ  ณ สโมสรบันเทิงทัพ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อ.เมืองพิษณุโลก