วันที่ 12 ก.พ.61 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.๓ พัน ๓๐๒ ตรวจเยี่ยมการฝึกซ้อม พร้อมทั้งให้แนวทาง ในการฝึกซ้อม ของ ทีมฟุตซอล ทภ.3

เมื่อวันที่ 12 ก.พ.61 เวลา 1530 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.๓ พัน ๓๐๒ ตรวจเยี่ยมการฝึกซ้อม พร้อมทั้งให้แนวทาง ในการฝึกซ้อม ของ ทีมฟุตซอล ทภ.3  ณ สนามฟุตซอลหญ้าเทียม ค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ