วันที่ 12 ก.พ.61 พ.ท.คเชนทร์  แอ๊ดมา รอง ผบ.ช.3 พัน 302 ให้การต้อนรับคณะชุดตรวจโรงเลี้ยงตามมาตรฐานการสุขาภิบาลอาหาร กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เมื่อวันที่ 12 ก.พ.61 เวลา 1130 พ.ท.คเชนทร์  แอ๊ดมา รอง ผบ.ช.๓ พัน ๓๐๒ ให้การต้อนรับคณะชุดตรวจโรงเลี้ยงตามมาตรฐานการสุขาภิบาลอาหาร กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข โดยมี คุณจันทรา  ใจทัน นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ และคุณสมหมาย  อยู่คง  เจ้าหน้าที่ รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ผลการตรวจ ช.3 พัน.302 ผ่านการประเมินมาตรฐานสำหรับโรงเลี้ยงดีมาก