วันที่ 31 ม.ค. 61 เวลา 0900 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302นำกำลังพล และยุทโธปกรณ์ เข้าร่วมพิธี ส่งกำลังพล และยุทโธปกรณ์ ปฏิบัติงานโครงการซ่อมบำรุงถนนเร่งด่วนตามนโยบายรัฐบาล และ คสช. ประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 31 ม.ค. ๖๑ เวลา 0900 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 นำกำลังพล และยุทโธปกรณ์ เข้าร่วมพิธี ส่งกำลังพล และยุทโธปกรณ์ ปฏิบัติงานโครงการซ่อมบำรุงถนนเร่งด่วนตามนโยบายรัฐบาล และ คสช. ประจำปี 2560 ดำเนินการโดย กองทัพภาคที่ 3 โดยมี พล.ท.วิจักขฐ์ สิริบรรสพ มทภ.3 เป็นประธานฯ ณ บริเวณลานพื้นแข็ง หน้าสโมสรบันเทิงทัพ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อ.เมืองพิษณุโลก