เมื่อวันที่ 23 ม.ค.61 เวลา 1200 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 ได้ให้การต้อนรับ พล.ต.ภาณุวัฒน์ เหนียวแน่น ผบ.พล พัฒนา 3 ได้ดำเนินการตรวจเยี่ยมความก้าวหน้า โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างเป็นระบบตามแผนบริการจัดการทรัพยากรน้ำเพิ่มเติมปี 59

เมื่อวันที่ 23 ม.ค.61 เวลา 1200 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 ได้ให้การต้อนรับ พล.ต.ภาณุวัฒน์ เหนียวแน่น ผบ.พล พัฒนา 3 ได้ดำเนินการตรวจเยี่ยมความก้าวหน้า
โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างเป็นระบบตามแผนบริการจัดการทรัพยากรน้ำเพิ่มเติมปี 59 สนับสนุน ปภ.เขต 8 ในพื้นที่ จว.ก.พ. จำนวน 2 แผนงาน ได้แก่
1.งานขุดลอกแก้มลิงคลองเก้งและก่อสร้างอาคารระบายน้ำ ต.โพธิ์ทอง อ.ปางศิลาทอง
2.งานขุดลอกคลองห้วยทราย ต.บ้านพราน อ.พรานกระต่าย