เมื่อวันที่ 22 ม.ค. 61 เวลา 1645 หน่วย ช.3 พัน.302 รับการตรวจสถานภาพเครื่องมือช่าง และยุทโธปกรณ์ สาย ช.

เมื่อวันที่ 22 ม.ค. 61 เวลา 1645 หน่วย ช.3 พัน.302 รับการตรวจสถานภาพเครื่องมือช่าง และยุทโธปกรณ์ สาย ช.โดยมี พล.ต.วัจน์พัฒน์ เฟื่องฟู รอง จก.กช. เป็นหัวหน้าคณะฯ ณ โรงรถ ร้อย.ช.เครื่องมือ และซ่อมบำรุง ช.3 พัน.302