เมื่อวันที่ 19 ม.ค. 61 เวลา 1900 หน่วย ช.3 พัน.302 นำโดย พ.ท.คเชนทร์ แอ๊ดมา รอง ผบ.ช.3 พัน.302 นำกำลังพล นายทหาร และนายสิบเข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์ถวาย สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

เมื่อวันที่ 19 ม.ค. 61 เวลา 1900 หน่วย ช.3 พัน.302 นำโดย พ.ท.คเชนทร์ แอ๊ดมา รอง ผบ.ช.3 พัน.302 นำกำลังพล นายทหาร และนายสิบเข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์ถวายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ พื้นที่โบราณสถานพระราชวังจันทน์ อ.เมืองพิษณุโลก