เมื่อวันที่ 19 ม.ค.61 เวลา 1530 หน่วย ช.3 พัน.302 รับการตรวจประเมิณความพร้อมและกำหนดมาตรฐานหน่วยฝึกทหารใหม่ ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 19 ม.ค.61 เวลา 1530 หน่วย ช.3 พัน.302 รับการตรวจประเมิณความพร้อมและกำหนดมาตรฐานหน่วยฝึกทหารใหม่ ประจำปี 2561 โดยมี พ.อ.ทวีศักดิ์ วงศ์ทวีทรัพย์ รอง ผบ.พล.พัฒนา 3 เป็นประธานฯ ณ หน่วยฝึกทหารใหม่ที่ 1 กองพลพัฒนาที่ 3