เมื่อวันที่ 18 ม.ค. 61 เวลา 1400 หน่วย ช.3 พัน.302จัดกำลังพลเข้าร่วมพิธีสวนสนาม และถวายสัตย์ปฏิญาณตนต่อ ธงชัยเฉลิมพล เนื่องในวันกองทัพไทย ประจำปี2561

เมื่อวันที่ 18 ม.ค. 61 เวลา 1400 หน่วย ช.3 พัน.302 จัดกำลังพลเข้าร่วมพิธีสวนสนาม และถวายสัตย์ ปฏิญาณตนต่อ ธงชัยเฉลิมพล เนื่องในวันกองทัพไทย ประจำปี ๒๕๖๑ บริเวณลานพื้นแข็ง หน้าศาลาทรงพลค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อ.เมืองพิษณุโลก