เมื่อวันที่ 18 ม.ค. 61 เวลา 0730 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

เมื่อวันที่ 18 ม.ค. 61 เวลา 0730 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ บก.ทภ.๓ ค่ายสมเด็จพระนเศวรมหาราช อ.เมืองพิษณุโลก