เมื่อวันที่ 12 ม.ค. 61 เวลา 0830 พิธีเปิดการตรวจสอบ และประเมินผลการฝึกทหารใหม่ ผลัดที่ 2/60

เมื่อวันที่ 12 ม.ค. 61 เวลา 0830 พิธีเปิดการตรวจสอบ และประเมินผลการฝึกทหารใหม่ ผลัดที่ 2/60 หน่วยฝึกทหารใหม่ที่ 1 กองพลพัฒนาที่ 3  โดยมี พ.อ.ทวีศักดิ์ วงศ์ทวีทรัพย์ รองผบ.พล.พัฒนา 3 เป็นประธาน ณ สนามหน้า บก.ช.3 พัน.302